Музей за най-нова история на Варна

Музеят съществува като отдел към Регионален исторически музей – Варна и се помещава в сградата на Археологически музей - Варна. Събирането на експонати за най – новата история на Варна започва в началото на 60-те години на ХХ век от уредниците, работещи в тогавашния Музей на работническото революционно движение (сега Музей за Нова история на Варна). През 1965 г. e назначен първият уредник в новосъздадения  отдел "Социалистическо строителство". След промените през 1989 г.  той се преименува в Музей за най-нова история.
Фондовете на музея включват около 30 000 експонати и информация за историята на Варна и региона от средата на 40-те години на ХХ век до наши дни. Техният брой го нареждат на първо място в страната. Съхраняват се снимки, документи, веществен материал, аудио и видео ленти, съдържащи интересни моменти от политическия, икономически и културен живот на Варна и на Варненския край през най-новия период. Музеят няма постоянна експозиция. В своето съществуване са организирани над 100 временни експозиционни изяви. Разнообразието от експонати във фонда дава възможност за подбор и за представяне на теми от всички сфери на обществения живот.

-    колекция плакати от 50-те години на ХХ век до 2005 г. отразяваща политическия, икономически и културен живот през годините;
-    колекции от вестници, от календари, от картички за Варна, както и коледни, новогодишни, пролетни и други празнични картички;
-    колекции от ордени, медали, значки, както и от банкноти и юбилейни монети, сечени в най-ново време,
-    най-богатата в страната колекция от корабни модели, построени във Варненската корабостроителница,
-    колекции от корабно оборудване, рибарски принадлежности, накити и сувенири от миди, снимки, диапозитиви, художествена и научна литература на морска тематика,
-    колекция от книги на Държавното варненско издателство до 1989 г.,
-    експонати, свързани с историята на Международния фестивал "Варненско лято",  както и експонати от другите фестивали, провеждани във Варна,
-    експонати от Първия международен балетен конкурс - Варна през 1964 г.,
-    лични вещи и спомени, записани на CD на известни оперни, театрални актьори и режисьори, както и на други личности от най – ново време,
-    колекции на детски рисунки и детско приложно творчество,
-    модна колекция от 40-те години на ХХ век до сега,
-    експонати, представящи образованието от средата на миналия век до наши дни,
-    най – богатата в страната (след Националния етнографски музей и институт при БАН) колекция от цигански бит, култура и занаяти,
-    реликви от музейната история от основателите Хермен и Карел Шкорпил до наши дни.

 


Контакти:
Варна 9000
бул. "Мария Луиза" № 41
Златка Антова, уредник
тел.: 052/ 681 017